Legislatíva

Dňa 26.3.2013 Národná rada Slovenskej republiky prijala zmenu a doplnenie zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.


Súbory na stiahnutie: