Orgány OPK a OkO SPZ

Predstavenstvo OPK:

 

Predstavenstvo OkO SPZ Ilava:

 

Zloženie hodnotiteľskéj komisie OPK Ilava:

 

Členovia hodnotielskej komisie OPK Ilava: