Kynológia

Plán kynologických podujatí na rok 2019

Skúšky Dátum a miesto konania
Farbiarske malých plemien 7. 9. 2019
Lesné skúšky malých plemien 8. 9. 2019
Farbiarske duričov 19. 10. 2019
Predbežné farbiarske skúšky 26. 10. 2019
Duričské skúšky 9. 11. - 10. 11. 2019