Aktuality

 Pozvánka na stretnutie zástupcov fyzických osôb vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom v pôsobnosti OPK Ilava

V zmysle Stanov SPK  a  pokynov na prípravu II. Výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory Vás pozývame na zhromaždenie fyzických osôb /neumiestnených/ vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom v našom okrese, ktoré sa bude konať dňa 19. júna 2019 o 17,00 hod. v Dome kultúry v Ilave.

Na tomto stretnutí budete voliť svojich zástupcov na výročnú konferenciu OPK, podľa kľúča na každých aj začatých 200 členov jeden delegát.
Stretnutia a hlasovania sa zúčastnia členovia OPK Ilava, ktorí nie sú členmi alebo pracovníkmi uživateľov poľovných revírov jej pôsobnosti.

Mená delegátov s adresou bydliska  zašlite na priloženom formulári na adresu OPK Ilava do 10. 8. 2019.

Na výročnej konferencii sa bude voliť delegát na II. Výročný snem Slovenskej poľovníckej komory / kľúč na každých i začatých 500 členov 1 delegát/, ktorý sa bude konať 30. 11. 2019 v Agroinštitúte v Nitre.

Zvolení delegáti Vás budú zastupovať na Výročnej konferencii obvodnej poľovníckej komory so sídlom v Ilave.

Vaša účasť na tomto stretnutí je nezastupiteľná.

 


 

Nikdy nevypaľuj trávu, usmrcuješ bezbranné živočíchy, likviduješ prirodzený úkryt pre zver a ich potravu a poškodzuješ povrchovú vrstvu zeme

vypalovanie travy